Gizlilik Politikamız

a) Veri Sorumlusu

Hair and Travels Inc.("ŞİRKET"), 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren yeni Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") ve 24 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Şirket olarak verileri işlemeyi ve verilerinizin güvenliği ve korunması için azami özeni göstermeyi taahhüt eder. Bu iki mevzuat arasında çelişki olması halinde veri sahibi lehine olan yasal düzenleme öncelikli olarak uygulanacaktır.

b)Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Müşterilerimizin kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem verileri aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

Veri İşlemenin Amacı Hukuki Sebepler
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşların Bilgilendirilmesi
KVKK 5 (2) a: Kanunlarda açıkça öngörülmüştür.
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmetlerin Yürütülmesi Satış Sonrası Destek Hizmetleri
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK 5 (2) c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşların Bilgilendirilmesi
KVKK 5 (2) ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunludur.
c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz, KVKK'nın 5(2) maddelerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak, işbu metnin (b) bendinde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen yöntemlerle elektronik ortamda elde edilecektir:

Müşteriler tarafından hairandtravels.com, adresi üzerinden sipariş verilmesi, sipariş sonrasında ve sipariş esnasında müşteri tarafından kişisel verilerin e-posta yoluyla gönderilmesi; aynı zamanda anlaşmalı olduğumuz ödeme altyapısı hizmeti veren platform üzerinden kişisel verilere erişilmesi.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından işlenen verileriniz, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla muhasebe sürecinde ve gümrük prosedüründe yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Your data processed by our company will be transferred to logistics companies to fulfill contractual obligations.

e) Veri Koruma Haklarınız Nelerdir?

Aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu beyan ederiz:

 • Bilgilendirilme Hakkı: Tarafımızca işlenen verilerinize ilişkin her türlü bilgiyi talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme Hakkı: Verilerinizin yanlış veya eksik olması halinde, yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini ve/veya eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • İşlemeyi Kısıtlama Hakkı: Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
 • Silme Hakkı (Unutulma Hakkı): Yasal olarak gerekli olmadıkça veya verilerinizi daha fazla işleme hakkına sahip olmadıkça, istediğiniz zaman verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.
 • Veri Taşınabilirliği Hakkı: Şirkete sağladığınız kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve başka bir veri denetleyicisine aktarma hakkına sahipsiniz.
 • İşlemeye İtiraz Etme Hakkı: YVerilerinizin doğrudan pazarlama veya profilleme amacıyla işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Özel durumunuzdan kaynaklanan sebepleri belirterek menfaat değerlendirmesine dayalı işleme itiraz edebilirsiniz.
 • Açık Rızayı Geri Alma Hakkı: Yurt dışına aktarım için verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanın geri alınmasının, önceden verdiğiniz rızaya dayanan işlemin yasallığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
 • Şikâyet ve Zararın Giderilmesini Talep Etme Hakkı: Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak ilgili Kurumlara şikayette bulunabilir, aynı zamanda verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesinden doğan zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
f) Veri Sahiplerinin Haklarının Kullanılması:

Veri Sahiplerinin Haklarını aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz:

 • Istanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek
 • Kimliğinizi tespit etmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek için, yazılı olarak, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla,
 • Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi [email protected], Veri Sahipleri'nin nitelikli elektronik imzası veya (varsa) mobil imzası ile elektronik posta göndererek.